Bejelentkezés, tárgyfelvétel 2018/19/2. félévre

Tisztelt Hallgató!

A 2018/19-es tanév TAVASZI félévével kapcsolatban tájékoztatjuk Önt a bejelentkezésről és a tárgyfelvételről.

 Bejelentkezni a 2018/19-es tanév TAVASZI félévére 2019. január 24. (csütörtök), 06:00 - február 02. (szombat), 23:59 közötti időpontban a NEPTUN hallgatói információs rendszeren kell a hallgatói jogviszonnyal már rendelkezők számára.

Részletes információkat az alábbi linken találhat.

 Tantárgyválasztás 2019. január 28. (hétfő), 06:00 - február 02. (szombat), 23:59 között lesz.

Részletes információkat az alábbi linken találhat.

 A szorgalmi időszak első napja: 2019. február 04., hétfő

 A tantárgyválasztás feltétele, hogy a bejelentkezés a tárgyfelvétel előtt aktív félévre megtörténjen. A tárgyakat és a tárgyhoz tartozó kurzusokat a Neptun rendszerben kell felvenni. A tárgyfelvételen a tantárgyválasztási időszak után módosítani nem lehet!

A 2018/19-es tanév TAVASZI félévére vonatkozó passzív félévre is a NEPTUN hallgatói információs rendszeren be kell jelentkezni!

 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét a TVSZ és TJSZ alábbi pontjaira a bejelentkezéssel kapcsolatban:

TVSZ 17.§ (2) .. megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a hallgató

i) két egybefüggően szünetelő hallgatói jogviszonyú (passzív) félév esetén a második passzív félév vizsgaidőszakában számára 15 nap különbséggel küldött két értesítés után a soron következő félév bejelentkezési hetének utolsó munkanapjáig jelen TVSZ szabályai szerint nem jelentkezik be a HIR-ben tanulmányai folytatására (aktív félévre)

p) passzív féléveinek száma eléri a szak képzési idejét jelentő félévek számát, és az utolsó passzív félév vizsgaidőszakában számára 15 nap különbséggel küldött két értesítés után a soron következő félév bejelentkezési hetének utolsó munkanapjáig jelen TVSZ szabályai szerint nem jelentkezik be a HIR-ben tanulmányai folytatására (aktív félévre).

TVSz. 43. §: Ha a hallgató a bejelentkezési kötelezettségét elmulasztja, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott félévben hallgatói jogviszonyát szüneteltetni kívánja. Egybefüggően legfeljebb két féléven át lehetséges a hallgatói jogviszony szüneteltetése. A passzív félévek száma nem lehet több mint a hallgató szakjának képzési idejét jelentő félévek száma.

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Vizsgaidőszak vége 2019. június 29.
Méltányossági vizsgák 2019. július 3. 00:00 - 2019. július 6. 23:00
Diplomaátadó ünnepély - AK 2019. július 12. 14:00 - 15:00
Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00