Egyéni felkészüléses kurzusok

Kedves Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszakos hallgatóink!

Az Önök mintatanterve kifutó jellegű, ezért a TVSZ előírásai alapján egyéni felkészüléses kurzusokat írunk ki a mintatantervtől elmaradt hallgatók részére (hallgatói kérésre).

Az ef-es kurzusokra az alábbi elvárás vonatkozik:

47/B.§
(1) A 13. számú mellékletben meghatározott tantervváltás és utódszak nélküli szak megszűnése esetén a kifutó mintatantervbe tartozó tantárgyak egyéni felkészüléses kurzusként (EF) kerülnek meghirdetésre mindaddig, amíg a kifutó tanterven hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató van.
(2) Az EF kurzuson teljesítendő tantárgyak ismeretanyagát a hallgató az adott tantárgy szerint illetékes oktató útmutatásával és konzultációs segítségével, de önálló tanulás útján is elsajátíthatja.
(3) Az EF kurzusok hallgatói legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig kötelesek jelentkezni a kurzus szerint illetékes oktatónál az adott tantárgy féléves követelményeinek és teljesítésük módjának megismerése céljából. Mind a követelményeket, mind a teljesítés módjára vonatkozó előírásokat a hallgatónak írásban meg kell kapnia.
(4) A (4) bekezdésben megadott határidő elmulasztása esetén a hallgató a tantárgyat az adott félévben nem teljesítheti, az érintett oktató az aláírást megtagadja.
(5) Az EF kurzuson teljesítendő tantárgyak félévi érdemjegye a követelmények teljesítése esetén a szorgalmi időszakban is megállapítható (folyamatos számonkérési forma), ill. vizsga számonkérési formájú tantárgy vizsgája a szorgalmi időszakban is lebonyolítható (egyedi vizsgajelentkezési időszak megadásával). Minden egyéb vonatkozásban a félévközi jegyre, ill. a vizsgára érvényes szabályokat kell alkalmazni.

Kérjük, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek eljárni, az oktatókat felkeresni!

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00