Egyéni felkészüléses kurzusok

Kedves Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszakos hallgatóink!

Az Önök mintatanterve kifutó jellegű, ezért a TVSZ előírásai alapján egyéni felkészüléses kurzusokat írunk ki a mintatantervtől elmaradt hallgatók részére (hallgatói kérésre).

Az ef-es kurzusokra az alábbi elvárás vonatkozik:

47/B.§
(1) A 13. számú mellékletben meghatározott tantervváltás és utódszak nélküli szak megszűnése esetén a kifutó mintatantervbe tartozó tantárgyak egyéni felkészüléses kurzusként (EF) kerülnek meghirdetésre mindaddig, amíg a kifutó tanterven hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató van.
(2) Az EF kurzuson teljesítendő tantárgyak ismeretanyagát a hallgató az adott tantárgy szerint illetékes oktató útmutatásával és konzultációs segítségével, de önálló tanulás útján is elsajátíthatja.
(3) Az EF kurzusok hallgatói legkésőbb a szorgalmi időszak második hetének végéig kötelesek jelentkezni a kurzus szerint illetékes oktatónál az adott tantárgy féléves követelményeinek és teljesítésük módjának megismerése céljából. Mind a követelményeket, mind a teljesítés módjára vonatkozó előírásokat a hallgatónak írásban meg kell kapnia.
(4) A (4) bekezdésben megadott határidő elmulasztása esetén a hallgató a tantárgyat az adott félévben nem teljesítheti, az érintett oktató az aláírást megtagadja.
(5) Az EF kurzuson teljesítendő tantárgyak félévi érdemjegye a követelmények teljesítése esetén a szorgalmi időszakban is megállapítható (folyamatos számonkérési forma), ill. vizsga számonkérési formájú tantárgy vizsgája a szorgalmi időszakban is lebonyolítható (egyedi vizsgajelentkezési időszak megadásával). Minden egyéb vonatkozásban a félévközi jegyre, ill. a vizsgára érvényes szabályokat kell alkalmazni.

Kérjük, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek eljárni, az oktatókat felkeresni!

Hallgatói klubkoncert 2019. február 20. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. február 22. 13:30 - 2019. február 23. 18:30
Szenátusi Ülés 2019. február 25. 14:00 - 17:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 8.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 8. 13:30 - 2019. március 9. 19:30