SREKK "Sportos ősz" a Széchenyi Egyetemmel - Intervenciós napló

KÉRJÜK, HOGY A 6 HETES INTERVENCIÓS IDŐSZAK MINDEN NAPJÁN A PAPÍRALAPÚ KÉRDŐÍVEN KAPOTT NÉV NÉLKÜLI AZONOSÍTÓ SEGÍTSÉGÉVEL ADJA MEG AZ ALÁBBI ŰRLAPON, HOGY SPORTOLT-E, HA IGEN, MIT ÉS MIKOR!

KÉRJÜK TOVÁBBÁ, HOGY A SZIMBÓLUMOK SEGÍTSÉGÉVEL OSSZA MEG VELÜNK, HOGY MILYENNEK ÍTÉLI MEG ADOTT NAPI MUNKAKEDVÉT ÉS MUNKATELJESÍTMÉNYÉT!

KÖSZÖNJÜK, HOGY TÁMOGATTA KUTATÁSUNKAT!

Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi István Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja az egyének önrendelkezési jogát.

A Széchenyi István Egyetem bármely – a kérdőív kitöltése során és a projekt keretében tudomására jutott – személyes és egészségügyi adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint kezeli, az egészségügyi személyes adatok kezelésére pedig alkalmazza a 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről rendelkezéseit.

Amennyiben Ön bármely személyes és egészségügyi adatát a kérdőív kitöltésével kapcsolatosan eljuttatja az Egyetemhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat az Egyetem és az Egyetem megfelelő szervezeti egységei a fent megnevezett projekttel összefüggésben a projekt és az azt követő fenntartási időszak végéig – nyilvántartsák és kezeljék. A Széchenyi István Egyetem kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes és egészségügyi adatait, nem egyesíti projekten kívüli forrásokból származó adatbázisaival és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. Tájékoztatjuk, hogy az Egyetem a projekt keretében a jelen kérdőívben szereplő személyes és egyéb adatokat harmadik fél számára, így például munkáltatójának nem adja át, s egyedileg beazonosítható módon a kutatási eredmények disszeminációja során sehol sem publikálja. Kizárólag a kutatás összegző megállapításait továbbítja munkáltatója részére, valamint a kutatási eredményeket egészség-, sport- és közgazdaságtudományi konferenciákon, kötetekben és folyóiratokban jelenteti meg.

Tájékoztatjuk, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli. Válaszait kizárólag az egyetem projektben résztvevő kutatói láthatják. A kutatás műszakszinten összesített eredményei munkájának vállalati megítélését nem befolyásolják. Ezen eredmények személyre visszakövethetően nem kerülnek továbbításra munkáltatója számára. Tájékoztatjuk, hogy Ön a kérdőív kitöltésével tudomásul veszi, hogy a kérdőívhez tartozó kód harmadik karaktere, valamint a kérdőív leadásának és egészségügyi-fittségi vizsgálatának időpontja alapján beazonosítható, hogy mely műszakban végzi a munkáját

Az intervenciós programnak az Ön egészségi, fittségi státuszában való javulás kiváltása, az alábbi online űrlapnak (intervenciós naplónak) pedig ennek folyamatos figyelemmel kísérése a célja. Ennek a célnak a teljesülését és az elért változás mértékét objektív módon, az intervenció utáni visszaméréssel fogjuk megállapítani. A részvételi hajlandóságot, motivációt fokozó esetleges jutalmazás elnyeréséhez a napló folyamatos vezetése szükséges, de nem elégséges feltétel. A fittségben bekövetkezett változások kimutatása nem a kérdőívekre adott válaszok értékei vagy azok változása, hanem az objektív egészségi/fittségi paraméterek módosulása alapján történik, amelyeket az intervenció végén újbóli egészségügyi és fittségi vizsgálatokkal mérünk vissza.

Az intervenciós naplót Ön (mint minden kutatásban résztvevő munkavállaló) név nélkül, az Ön által benyújtott papíralapú kérdőíven megadott, a kutatócsoportunk által definiált (Ön által a papíralapú kérdőív kitöltésekor a munkavállaló által lefényképezett) azonosítóval tölti ki. Ezáltal mind az elektronikus, mind pedig a papíralapú kérdőívet Önről (mint minden a kutatásban résztvevő munkavállalóról) név nélkül, a személyes beazonosítás szándékát kizárva vesszük fel.Azonosító: * 
A mérésen kapott kérdőíven szereplő azonosító (pl. aaA001)
Ma mit sportolt? (Csak akkor helyezzen el jelölést az alábbi válaszlehetőségek előtt, ha a sporttevékenységet legalább 30 percen át végezte és megizzadt közben!) * 

Ma mikor sportolt? (Csak akkor helyezzen el jelölést az alábbi válaszlehetőségek előtt, ha a sporttevékenységet legalább 30 percen át végezte és megizzadt közben!) * Mérje meg a testtömegét és írja be az alábbi mezőbe! (Ne csak a kerekített kg értéket, hanem a dkg-ot is adja meg 2 tizedesjegy pontossággal!) * 
Például: 68,30 kg
Milyen (volt) ma a közérzete? * 
Milyen (volt) ma a munkakedve / munkához való hozzáállása? (Attól függetlenül válaszoljon, hogy dolgozik-e (dolgozott-e) a mai napon vagy sem! Ha dolgozik (dolgozott), akkor a műszak megkezdése előtti munkakedvét értékelje!) * 
Hogyan értékeli a mai műszak alatti munkateljesítményét? * 


Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55