SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA LEADÁS 2022/23/1. FÉLÉVBEN

SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA LEADÁS 2022/23. téli záróvizsga időszakban a SPORTTUDOMÁNYI TANSZÉK-re vonatkozóan

A szakdolgozatot/diplomamunkát és a kötelező mellékleteket elektronikusan fel kell tölteni a http://lib.sze.hu/diplomaleado weboldalra 2022. december 8-ig. A határidő után feltöltés nem engedélyezett és nem elfogadható!

A szakdolgozatot/diplomamunkát a feltöltést követően a Sporttudományi Tanszéken le kell adni, december 5-9. napokon 8:00 - 12:00 között.

A dolgozat kötelező mellékletei a feltöltéskor és leadáskor:

- plágium nyilatkozat kitöltött és aláírt példánya, amit a dolgozat utolsó oldalaként kell csatolni (https://sporttud.sze.hu/downloadmanager/details/id/28881/m/10809),

- konzultációs lap kitöltött és aláírt példánya, amit külön fájlként kell feltölteni és a dolgozattal együtt, de nem bekötve leadni (https://sporttud.sze.hu/downloadmanager/details/id/26047/m/10809).

A konzultációs lapot a hallgató - a konzulenssel történt folyamatos konzultáció alapján történő kitöltést követően – vagy személyesen, vagy szkennelve/fotózva elküldi a konzulensnek, melyet a konzulens aláír és visszaküld a hallgatónak. Ezt a példányt kell külön mellékletként csatolni feltöltéskor.

Amennyiben valakinek külső konzulense van (nem SZE-s oktató), kérem, a következő adatokat – hallgató neve, Neptun kódja, szakja, szakiránya, konzulens neve, konzulens e-mail címe és telefonszáma – írja meg nekem e-mailben, legkésőbb a dolgozatleadásig (henriett@sze.hu)!

A feltöltött szakdolgozat/diplomamunka címe a Neptun rendszerbe a záróvizsga előtt max. 10 nappal kerül be.

 

Záróvizsga jelentkezés: 2022.11.24. 8:00 2022.12.08. (csütörtök csütörtök), Neptunon keresztül

Záróvizsga időpontja: 2023. január 24. (Pontos beosztását a Sporttudományi Tanszék honlapján tesszük közzé 2022. január első hetében.)

A hallgató a bírálatot legkésőbb öt nappal a záróvizsga napja előtt megkapja a Neptun rendszerben.

 

 

Prof. Dr. Szakály Zsolt

tanszékvezető

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Vizsgaidőszak kezdete 2022. december 12.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.