Szakdolgozat / diplomamunka leadása 2017/18/2. félév

Kedves végzős Hallgatók!

Szakdolgozat leadásával kapcsolat az alábbi előírások betartását kérem!

Formai követelmények: http://sporttud.sze.hu/szakdolgozat

Leadás határideje: 2018. május 11. (péntek) 12:00

(a leadási határidő hosszabbítására nincs mód)

Leadási időpontok: 2018. május 7-től minden hétköznap 8.00 – 12.00 között (Egyéb időpontot e-mailben kérhetnek.)

 Leadás helye: Sporttudományi Tanszék (9024 Győr, Szent Imre u. 26-28.)

 Az alábbi dokumentumokat kell leadni:

 - a szakdolgozat/diplomamunka 1 keményfedelű kötött példánya, melynek első oldalára be kell köttetni a plágium nyilatkozat 1 eredeti példányát (ezt a példányt majd visszakapják a hallgatók)

- 1 eredeti, aláírt plágiumnyilatkozatot KÜLÖN LAPON!!!! http://sporttud.sze.hu/downloadmanager/details/id/28881/m/10809

- 1 konzultációkat igazoló lapot  KÜLÖN LAPON! http://sporttud.sze.hu/downloadmanager/details/id/26047/m/10809

Csak olyan szakdolgozat/diplomamunka adható le, amely leadás előtt feltöltésre került a könyvtár honlapján keresztül!

(Bővebb információ: http://lib.sze.hu/images/utmutato_hallgatoknak_201705.pdf).

A leadott szakdolgozat/diplomamunka címe pontosan az lehet, ami a Neptun-ban szerepel.

Ha a fenti anyagok közül bármely hiányzik, a szakdolgozat/diplomamunka nem adható le, hiánypótlásra lehetőség nincs.

Fenti dokumentumokat kizárólag a titkárságon adhatják le (a hallgató, vagy a hallgató által megbízott személy), mivel a leadást aláírásukkal (vagy a megbízott személy aláírásával) igazolniuk kell. Postai úton nem áll módunkban elfogadni.

A szakdolgozat/diplomamunka egy spirálozott példányát Önöknek kell eljuttatni konzulensük számára (a konzulensi példányba is eredeti plágiumnyilatkozatot kell tenni).

A záróvizsgára a Neptun-on keresztül kell jelentkezniük (erről az Oktatásszervezési Osztály tájékoztatja Önöket). Ennek határideje eltér a dolgozat leadási és feltöltési határidejétől.

Amennyiben valakinek külső konzulense van (nem SZE-s oktató), kérem, a következő adatokat – hallgató neve, Neptun kódja, szakja, konzulens neve, konzulens e-mail címe és telefonszáma – írja meg nekem e-mailben, legkésőbb a dolgozatleadásig (henriett@sze.hu)!

Amennyiben a dolgozatleadással kapcsolatosan kérdésük van, szívesen állok rendelkezésükre.

Sikeres munkát kívánok!

Bóna Henriett

tanszéki ügyintéző

 

 

 

 

Akadémiai Nap 2018. szeptember 26.
Elektronikus ZH nap 2018. szeptember 28.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 28. 00:00 - 2018. szeptember 29. 23:00
Kutatók Éjszakája 2018. szeptember 28. 13:30 - 23:55