Széchenyi István Egyetem

Egészség- és Sporttudományi Kar

Sporttudományi Tanszék

Tisztelt Hallgató!

A leadott szakdolgozati témaválasztó lappal Ön nyilatkozott, hogy a 2022/23/1. félévben mely konzulensnél kívánja a Szakdolgozati projekt/Szakdolgozati konzultáció/Diplomamunka konzultáció tárgyat teljesíteni. Az online felület kitöltése nem jelenti azt, hogy a kiválasztott konzulens automatikusan fogadja témáját. Előtte mindenképpen írásos egyeztetés szükséges az oktatóval!

A témákat itt érheti el.

A tantárgyfelvételi időszakban a Szakdolgozati projekt I./Szakdolgozati konzultáció I./Diplomamunka kozultáció I. tantárgyat fel kell vennie a megjelölt oktatóhoz! (Csakis akkor, ha témáját előre egyeztette vele!)

Szakdolgozatának címe és konzulense a szakdolgozat/diplomamunka leadását követően kerül majd be a Neptunba.

Hallgató neve: * 
Neptun kód: * 
Szak * 
Szakirány  
Tagozat * 


Szakdolgozat/diplomamunka témája/címe: * 
Konzulens neve: * 
Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Vizsgaidőszak kezdete 2022. december 12.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.