Tájékoztató végzősöknek Szakmai gyakorlat V. tantárgyhoz

REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS BSC SZAK

TÁJÉKOZTATÓ VÉGZŐS HALLGATÓKNAK!

Szakmai gyakorlat V.

A tantárgy teljesítéséhez tanulmányozzák át a szaktárgyi tematikát a Neptunban!

 

LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓKNAK

Korábbi gyakorlatokhoz hasonlóan a félévben 30 órát kell teljesíteni a hallgatóknak az általuk választott szakmai gyakorlóhelyen. 

Ennek megkezdéséről ki kell töltetni a szakmai gyakorlati hellyel a „Munkaterv igazoló lapot” és feltölteni a csoportba. (Határidő: 2018. március 15.)

A szakmai gyakorlati helyen egy tetszőleges mikroprojekt szervezésében és lebonyolításában kell részt venni, melyről egy PPT bemutatót kell készíteni és bemutatni, 2018. május 3-án az egészségnapon.

A gyakorlati tanulságokról írásos beszámolót ezúttal nem kell készíteni, de a minősítő lapot fel kell tölteni. (Határidő: 2018. május 3.)  

 

NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKNAK

3 hetes összefüggő gyakorlatot kell teljesíteniük egy általuk választott intézményben.

A  választott szakmai gyakorlati helyen ezúttal is „Munkaterv igazoló lapot” kell kitöltetni  és a csoportba feltölteni (Határidő: 2018. március 15.)

A szakmai gyakorlat ideje (kötelezően): 2018. április 9 - április 27. Ez idő alatt a tanítási program szünetel.

Az összefüggő gyakorlat idejét nem lehet más időponttal kiváltani és módosítani, és erről az egyéni tanrendesek sem kapnak kivételt!

A szakmai gyakorlati helyen eltöltendő idő: összesen 90 óra, melynek teljesítését a minősítő lapon kell visszaigazolnia a gyakorlati hely vezetőjének (megbízottjának) aláírásával és feltölteni a csoportba. (Határidő: 2018. május 3.)

Ha a gyakorlati hely igényli az egyetemmel történő együttműködési megállapodást, akkor azt a Sporttudományi Tanszékkel kell egyeztetni és a gyakorlat megkezdéséig aláírattatni.

MINDKÉT TAGOZATNAK

A szakmai gyakorlat záró programjára 2018. május 3-án a Mobilisben megrendezésre kerülő „AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK” c. sport és rekreációs szakmai fórumon és kiállításon kerül sor.

Feladat: max. 3 fős csoportokban kb. 2 négyzetméteres kiállító standon (asztal, székek, háttérfelület) egészség- és rekreációs promóciót kell előkészíteni és lebonyolítani (poszter, szórólap, film, animáció). Lehetőség van gyakorlati (zenés, táncos) bemutatóra.  A kiállítás minősítését tanárok végzik el (jegyadással). A promóciós anyagok elkészítéséért és felügyeletéért minden hallgató saját maga felel.

Forgatókönyv:

7.30-8.30           Bepakolás, előkészítés

8.30-9.30           Meghívott vendégek szakmai előadásai, rekreációs rövidfilm verseny eredményeinek kihirdetése, jutalmak átadása.

9.30-14.00          A hallgatói szakmai kiállítás megnyitása

14.00-                 Program zárása, összepakolás

 

Megjegyzés: A vizsga időpontja nem módosítható, felmentést nem fogadunk el!

 

SZAKMAI BÚCSÚZTATÓ BÁL

A hagyományoknak megfelelően 2018. május 3-án 19 órától kerül sor a III. évesek búcsúztató báljára a Hotel Famulusban. A szervezést II. éves nappalis és levelezős hallgatók vállalják. Javasoljuk, hogy a végzősök készítsenek egy-egy bemutatót, műsort a 3 év élményeiről!

Szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos követelmények

Mindenki kövesse a szakon megfogalmazott írásbeli és szaktanári követelményeket! Honlapunkon az információk folyamatosan frissülnek. (sporttud.sze.hu)

 

Győr, 2018. március. 7.

 

Dr. Szakály Zsolt                               Dr. habil Bánhidi Miklós

  tanszékvezető                                           szakfelelős                           

                   sk.                                                             sk.

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Vizsgaidőszak vége 2019. június 29.
Méltányossági vizsgák 2019. július 3. 00:00 - 2019. július 6. 23:00
Diplomaátadó ünnepély - AK 2019. július 12. 14:00 - 15:00
Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00