Tájékoztató végzősöknek Szakmai gyakorlat V. tantárgyhoz

REKREÁCIÓSZERVEZÉS ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS BSC SZAK

TÁJÉKOZTATÓ VÉGZŐS HALLGATÓKNAK!

Szakmai gyakorlat V.

A tantárgy teljesítéséhez tanulmányozzák át a szaktárgyi tematikát a Neptunban!

 

LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓKNAK

Korábbi gyakorlatokhoz hasonlóan a félévben 30 órát kell teljesíteni a hallgatóknak az általuk választott szakmai gyakorlóhelyen. 

Ennek megkezdéséről ki kell töltetni a szakmai gyakorlati hellyel a „Munkaterv igazoló lapot” és feltölteni a csoportba. (Határidő: 2018. március 15.)

A szakmai gyakorlati helyen egy tetszőleges mikroprojekt szervezésében és lebonyolításában kell részt venni, melyről egy PPT bemutatót kell készíteni és bemutatni, 2018. május 3-án az egészségnapon.

A gyakorlati tanulságokról írásos beszámolót ezúttal nem kell készíteni, de a minősítő lapot fel kell tölteni. (Határidő: 2018. május 3.)  

 

NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKNAK

3 hetes összefüggő gyakorlatot kell teljesíteniük egy általuk választott intézményben.

A  választott szakmai gyakorlati helyen ezúttal is „Munkaterv igazoló lapot” kell kitöltetni  és a csoportba feltölteni (Határidő: 2018. március 15.)

A szakmai gyakorlat ideje (kötelezően): 2018. április 9 - április 27. Ez idő alatt a tanítási program szünetel.

Az összefüggő gyakorlat idejét nem lehet más időponttal kiváltani és módosítani, és erről az egyéni tanrendesek sem kapnak kivételt!

A szakmai gyakorlati helyen eltöltendő idő: összesen 90 óra, melynek teljesítését a minősítő lapon kell visszaigazolnia a gyakorlati hely vezetőjének (megbízottjának) aláírásával és feltölteni a csoportba. (Határidő: 2018. május 3.)

Ha a gyakorlati hely igényli az egyetemmel történő együttműködési megállapodást, akkor azt a Sporttudományi Tanszékkel kell egyeztetni és a gyakorlat megkezdéséig aláírattatni.

MINDKÉT TAGOZATNAK

A szakmai gyakorlat záró programjára 2018. május 3-án a Mobilisben megrendezésre kerülő „AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK” c. sport és rekreációs szakmai fórumon és kiállításon kerül sor.

Feladat: max. 3 fős csoportokban kb. 2 négyzetméteres kiállító standon (asztal, székek, háttérfelület) egészség- és rekreációs promóciót kell előkészíteni és lebonyolítani (poszter, szórólap, film, animáció). Lehetőség van gyakorlati (zenés, táncos) bemutatóra.  A kiállítás minősítését tanárok végzik el (jegyadással). A promóciós anyagok elkészítéséért és felügyeletéért minden hallgató saját maga felel.

Forgatókönyv:

7.30-8.30           Bepakolás, előkészítés

8.30-9.30           Meghívott vendégek szakmai előadásai, rekreációs rövidfilm verseny eredményeinek kihirdetése, jutalmak átadása.

9.30-14.00          A hallgatói szakmai kiállítás megnyitása

14.00-                 Program zárása, összepakolás

 

Megjegyzés: A vizsga időpontja nem módosítható, felmentést nem fogadunk el!

 

SZAKMAI BÚCSÚZTATÓ BÁL

A hagyományoknak megfelelően 2018. május 3-án 19 órától kerül sor a III. évesek búcsúztató báljára a Hotel Famulusban. A szervezést II. éves nappalis és levelezős hallgatók vállalják. Javasoljuk, hogy a végzősök készítsenek egy-egy bemutatót, műsort a 3 év élményeiről!

Szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos követelmények

Mindenki kövesse a szakon megfogalmazott írásbeli és szaktanári követelményeket! Honlapunkon az információk folyamatosan frissülnek. (sporttud.sze.hu)

 

Győr, 2018. március. 7.

 

Dr. Szakály Zsolt                               Dr. habil Bánhidi Miklós

  tanszékvezető                                           szakfelelős                           

                   sk.                                                             sk.

Bejelentkezés a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. január 29. 06:00 - 2020. február 8. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2020. február 1.
Tantárgyválasztási időszak 2020. február 3. - 2020. február 8.
Beiratkozás a 2019/20-as tanév II. félévére 2020. február 6. - 2020. február 7.
AK diplomaátadó 2020. február 7. 14:00 - 15:00