Sport- és egészséggazdasági kutatóhálózatot hoztak létre Magyarországon

https://uni.sze.hu/sport-es-egeszseggazdasagi-kutatohalozatot-hoztak-letre-magyarorszagon

A Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem együttműködésében, Európai Uniós forrásból valósult meg az EFOP 3.6.2-16-2017-00003 azonosítószámú, „Sport-, Rekreációs és Egészséggazdasági Kooperációs Kutatóhálózat létrehozása” című projekt, amelynek fő célja a sport- és egészséggazdaság területéhez kapcsolódó ökonómiai alapkutatások elvégzése volt. A projektben vállalt feladatokat 100 %-os támogatási intenzitás mellett 40 hónapos futamidő alatt teljesítették a részvevők. A támogatás összege 941,43 millió forint volt.


A projekt célja a hazai kutatói kapacitások kutatói hálózatba történő összekapcsolása, fiatal kutatók bevonása a kutatási feladatokba, a kutatási eredmények széles körű nemzetközi megismertetése, nemzetközi kutatási hálózatokhoz való csatlakozás, valamint nemzetközi kutatási programokban való részvétel előkészítése volt.

A projekt zárórendezvényét 2020. november 27-én tartották meg. A rendezvényen Prof. dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja köszöntötte a résztvevőket, majd a három egyetem szakmai vezetői számoltak be az elért fontosabb eredményekről és az indikátorok teljesítéséről. Ezt követően további szakmai előadásokra került sor a három egyetem kutatói részéről.

A projekt fő célja a sport- és egészséggazdaság területéhez kapcsolódó ökonómiai alapkutatások elvégzése volt.

A program szakmai alapját az egyéni egészségkép, az erre egyéni és társadalmi szinten ráépülő egészségmagatartás, illetve az ezt kiszolgáló egészséggazdaság képezte. Az egészséggazdaság egyrészt magában foglalja a klasszikus egészségügyi ellátórendszert, az alternatív medicinát, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök piacát, amelyek közös elnevezéssel az egészségügyi piacok. A szektor másik fő területét az aktív testmozgás, a wellness, fitnesz és spa, az élelmiszerek, illetve a herbáriumok és az étrend-kiegészítők fedik le, ezek az egészséget pozitívan befolyásoló piacok. A projekt az utóbbi szektorra fókuszált, hangsúlyosan kezelve az egészséges életmód, a sport, a rekreáció és a táplálkozás kapcsolódó területeit.

Az egészségköltésekben tapasztalható újrarendeződés nemcsak hazánk sajátossága, hanem számos európai országban is megfigyelhető. Ez indokolta, hogy az újrastrukturálódott fogyasztásszerkezetet, valamint az ezt kiszolgáló szektorokat tudományos igényességgel vizsgálják a kutatók. A programban együttműködő partnerek tevékenységeiket alapvetően két fókuszterület köré koncentrálták. Ezek az egészséget pozitívan befolyásoló piacok fogyasztásszerkezetének kutatásai (Fogyasztási vizsgálatok munkacsoport), illetve a kínálati oldal jellemzőinek elemzése (Szervezeti vizsgálatok munkacsoport).

 

A Széchenyi István Egyetemen dr. Gyömörei Tamás (Testnevelési és Sportközpont), valamint dr. Szakály Zsolt (Sporttudományi Tanszék) könyvekkel járult hozzá a projekt sikeréhez.

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Vizsgaidőszak kezdete 2022. december 12.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.